Liên hệ chúng tôi

Tel: 0825.349.300
Email: admin@soto.com.vn

Chỉ Đường

Đô thị du lịch Biển Tiên Trang, Tiên Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa

Giờ mở cửa

  • Monday 07:00 - 23:00
  • Tuesday 07:00 - 23:00
  • Wednesday 07:00 - 23:00
  • Thursday 07:00 - 23:00
  • Friday 07:00 - 23:00
  • Saturday 07:00 - 23:00
  • Sunday 07:00 - 23:00